گروه پارس

پارس گروه خودرو – بزرگترین تامین مالی بخش خصوصی در بازار سرمایه

۱ اسفند ۱۳۹۶

به گزارش پایگاه خبری «پارس گروه خودرو»، تامین سرمایه بانک ملت، اوراق مرابحه شرکت ایران خودرو به مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان و با نرخ ۱۸ درصد منتشر می شود. عمر این اوراق ۴ ساله و با بازپرداخت هر سه ماه یکبار است.

این گزارش می افزاید: ضامن اوراق مذکور بانک ملت است و متعهدین پذیره نویس و بازارگردان شامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت با سهم ۳۵۰ میلیارد تومان با نماد «صخود ۰۰۱۲»، تامین سرمایه لوتوس پارسیان با سهم ۲۵۰ میلیارد تومان با نماد «صخود ۴۱۲» و تامین سرمایه امید با سهم ۱۰۰ میلیارد تومان و با نماد «صخود ۱۴۱۲» هستند.