گروه پارس

پارس گروه خودرو – صف فروش “خودرو” و “خگستر” به دنبال لغو معامله بلوکی

۱۱ بهمن ۱۳۹۶

خودرویی ها در بازار سرمایه / ۱۱ بهمن ۹۶

صف فروش “خودرو” و “خگستر” به دنبال لغو معامله بلوکی

پارس گروه خودرو- در حالیکه سهامداران از چند روز قبل بی صبرانه منتظر معامله بلوکی امروزِ ایران خودرو بودند، این معامله کنسل و عرضه آن به زمان دیگری موکول شد. به دنبال انتشار این خبر گروه خودرو که متعادل منفی معاملاتش را شروع کرده بود، شاهد شدت عرضه‌ها و صف فروش دو نماد خودرو و خگستر بود.

به گزارش پایگاه خبری «پارس گروه خودرو»، امروز شاخص گروه خودرو با افت ۳۳۳ واحدی معادل ۲ درصد به ارتفاع ۱۶ هزار و ۲۲۲ واحد رسید. ارزش معاملات خودروییها در پایان معاملات این روز ۲۶ میلیارد تومان بود که از دست به دست شدن بیش از ۱۵۹ میلیون برگه سهم خوردویی در حدود ۱۳ هزار نوبت معاملاتی ناشی شده بود.
امروز با لغو شدن معامله بلوکی ایران خودرو، گروه پر عرضه تر از روزهای قبل شد. دلیل لغو شدن این معامله بلوکی ابهام در چند و چون خریدار بلوک بود. گفته میشود که یک شرکت قطعه ساز خارجی که با صنعت خوردوی کره جنوبی همکاری دارد قصد خرید بلوک ۱۵٫۸۵درصدی ایران خوردو را داشت. علت عدم تایید صلاحیت آن توسط نهاد ناظر،ناشی از تازه تاسیس بودن شرکت و نبود صورتهای مالی چند ساله و در نتیجه، ایجاد ابهام در چند و چون خریدار بلوک است.
لذا به دنبال لغو این معامله بلوکی دو نماد خودرو و خگستر صف فروش تشکیل دادند و در انتهای بازار به قیمتهای ۲,۷۶۳ و ۳,۲۱۷ریال رسیدند. همچنین نماد قطعه ساز خفنر صف فروش بود و خمحور در حاشیه ۴٫۶ درصد منفی بعداز نمادهای مذکور بیشترین افت قیمتی را داشت. درحالیکه نمادهیا خاذین، ختوقا و خرینگ با صف خرید و رشد ۵ درصدی خود خودنمایی می‌کردند.خساپا نیز با افت ۱٫۸۵ درصدی به قیمت ۸۵۱ ریال رسید.