گروه پارس

پازل: عدد متفاوت

۴ فروردین ۱۳۹۶

پازل: عدد متفاوت

اگر دوست دارید آخرِ هفته کمی فسفر بسوزانید و خود را برای یک هفته تلاش آماده کنید، بخش «پازل» برای شما است.