گروه پارس

کتاب‌های تازه سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتشر می‌شود

۱۱ اسفند ۱۳۹۵
غلامرضا عزیزی، رییس پژوهشکده اسناد کتابخانه ملی به خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفت: کتاب‌های «مجموعه مقالات همايش گذار از قاجار به پهلوی»، «روش‌ها و فرايند ارزيابي تاثير كتابخانه‌ها؛ بر اساس استاندارد ۱۶۴۳» و «عدالت و سیاست» (مصاحبه تاریخ شفاهی با احمد صدرحاج سیدجوادی) برای انتشار آماده شده که به زودی از سوی انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتشر خواهد شد.

وی با اشاره به کتاب «عدالت و سیاست» (مصاحبه تاریخ شفاهی با احمد صدرحاج سید جوادی) که به کوشش قربانعلی کناررودی تدوین شده، اظهار کرد: کتاب حاضر برآمده از نه جلسه مصاحبه در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ با احمد صدرحاج سیدجوادی است. با توجه به عمر طولانی و داشتن مشاغل دولتی و آشنایی نزدیک با بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و انقلابی و حضور در دو جریان نهضت مقاومت ملی، نهضت آزادی و ارتباط با دیگر جریانات سیاسی مذهبی مخالف رژیم پهلوی، خاطرات او را برای شناخت بهتر تاریخ انقلاب اسلامی ‌بسیار ارزشمندکرده است. حاج سیدجوادی سرانجام پس از ۹۶ سال زندگی، صبح روز یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۲در بیمارستان آبان تهران درگذشت.

رییس پژوهشکده اسناد کتابخانه ملی ادامه داد: شروع فعالیت سیاسی احمد صدرحاج سیدجوادی از هنگام ورود وی به تهران و آشنایی‌اش با آیت‌الله سیدرضا زنجانی و در دوران نخست‌وزیری مصدق بود. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت ملی مصدق و تشکیل نهضت مقاومت ملی ایران به رهبری سیدرضا زنجانی به آن نهضت پیوست و به فعالیت مبارزاتی از قبیل حضور در اجتماعات و تظاهرات و اعتصابات و همکاری در نشر راه مصدق و تهیه متن‌های سیاسی با کمک برادرش علی‌اصغر سید جوادی پرداخت.

عزیزی با اشاره به کتاب «مجموعه مقالات همايش گذار از قاجار به پهلوی» بیان کرد: این کتاب نیز به كوشش کناررودی گردآوری شده است، دوران گذار از قاجار به پهلوی یکی از مهم‌ترین فرازهای تاریخ معاصر ایران است. ناامیدی از مشروطه به همراه بازگشت استبداد، زیر پا نهادن ارزش‌های نهضت مشروطه، توقیف آزادی‌خواهان و مطبوعات و تداوم سیطره خارجی در سال‌های پایانی حکومت از یک سو و تمایلات گریز از مرکز و حکومت ملوک‌الطوایفی چه در شکل جنبش‌های رهایی بخش جنگل و خیابانی که کمابیش از همدلی بخشی از جامعه روشنفکری نیز برخوردار بود و چه در شکل سر بر تافتن خوانین و سرکردگان ایالات مانند امیرمؤید سواد‌کوهی، اسماعیل آقا سمیتقو، دوست‌محمدخان بلوچ و شیخ خزعل، زمینه را برای تغییر رژیم فراهم کرد.

وی افزود: کتاب «مجموعه مقالات همايش گذار از قاجار به پهلوی» شامل ۱۱ مقاله است که از نظر شناخت برخی زوایای سياسی – نظامی، اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی ايران در گذار از قاجار به پهلوی و پيامدهای آن حائز اهمیت است. مقاله‌های این مجموعه بدون دسته‌بندی موضوعی و با چينش الفبايی، موضوعات مختلف سياسی، اجتماعی، نظامی، فرهنگی و ادبی و … را پوشش می‌دهد. سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برای تبیین بخشی از زوایای مبهم این دوره اقدام به برگزاری همایشی تحت عنوان «گذار از قاجار به پهلوی» کرد که کتاب حاضر حاصل مجموعه مقالاتی است که در این همایش ارائه شدند.

رییس پژوهشکده اسناد کتابخانه ملی عنوان کرد: کتاب «روش‌ها و فرايند ارزيابي تاثير كتابخانه‌ها؛ بر اساس استاندارد ۱۶۴۳» به کوشش مشترک مينا كرمی و زهرا ضرغامی زیر نظر دكتر فريبرز خسروی تالیف شده است. این کتاب ترجمه استاندارد ایزو ۱۶۴۳۹ با عنوان «روش‌ها و فرایندهای ارزيابی تأثير كتابخانه‌ها» است و چهارمين كتاب در زمينه استاندارد‌های كتابخانه‌ای است. این استاندارد برای سنجش و اندازه‌گیری عملکرد کتابخانه‌ها در قالب عباراتی نظیر کارآیی، اثربخشی، توانمندسازی است که این مسأله قابلیت پاسخ‌گویی را در چارچوب اصول و مفاهیم مدیریتی برای تحقق اهداف، وظایف سازمانی و قالب برنامه‌های اجرایی افزایش می‌دهد. همچنين رهنمود‌هايی درباره روش‌های ارزيابی تأثير و سودمندی كتابخانه‌ها را به جامعه كتابداری ارائه می‌دهد.

عزیزی افزود: هدف اين استاندارد رد يا تائيد روش‌هايی نيست كه در متن مشخص شده‌اند، هدف مشخص‌ كردن شرايطی برای ارزيابی تأثير كتابخانه‌ها و تعيين روش‌هايی برای ارزيابی برنامه‌ريزی راهبردی و مديريت كيفيت داخلی كتابخانه‌ها و تسهيل مقايسه تأثير كتابخانه‌ها در طول زمان و بين انواع كتابخانه‌ها با مأموريت‌های مشابه و همچنين ارتقاء نقش و سودمندی كتابخانه‌ها در يادگيری و پژوهش، آموزش و فرهنگ، زندگی اجتماعی و اقتصادی است.

کتاب‌های تازه سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتشر می‌شود