گروه پارس

دریاچه مهارلو جان گرفت/تصاوير

۸ اسفند ۱۳۹۵
گروه عکس: در پی بارندگی های هفته های اخیر در شیراز دریاچه مهارلو که خطر خشکسالی آن را تهدید می کرد جان دوباره گرفته است. هفته گذشته پس از چند روز بارش باران در شیراز و اطراف آن رودخانه شهر پس از مدت ها طغیان کرد و آب را به سمت دریاچه مهارلو هدایت نمود. به گفته مسئولان در هفته گذشته ۴۰ درصد از این دریاچه آبگیری شده است.