گروه پارس

حس‌بویایی شاخصی برای‌پیش‌بینی‌آلزایمر

۶ آذر ۱۳۹۵
به منظور انجام این تحقیق ۱۸۳ مرد سالمند و ۱۰ شخص سالمند دیگری که احتمال آلزایمر برایشان وجود داشت مورد بررسی قرار گرفتند. توانایی این افراد در شناسایی، به یاد آوری و تمایز قرار دادن بین بوهای متفاوت نظیر منتول، میخک، چرم، توت فرنگی، یاس بنفش، آناناس، دود، صابون، انگور و یا لیمو سنجیده شد.در مرحله بعدی از افراد خواسته شد تا ۱۰ بوی جدید را نیز استشمام کرده و نام آنها را بگویند. محققان دریافتند افرادی که توانایی کمتری برای تمایز بین بوها داشتند در خطر بیشتری برای آلزایمر قرار داشتند.به گفته محققان، زوال‌های عصبی پس از بیماری آلزایمر از ۱۰ سال قبل از بروز اولیه نشانه‌های حافظه‌ای بیماری آغاز می‌شود. بعضی  از بیماری‌های عصبی مانند آلزایمر با تحلیل سلول‌های عصبی می‌توانند تا حد چشمگیری بویایی را مختل کرده و فرد مبتلا را از تشخیص بوهای آشنا ناتوان سازد.پژوهشگران بر این باورند که پیدا کردن راهی دیجیتالی، کم هزینه، مقرون به صرفه و غیر تهاجمی می‌تواند تشخیص افراد سالمی را که در خطر  بیماری آلزایمر قرار دارند، میسر کند. این یافته در مجله "Annals of Neurology" منتشر شده است.