گروه پارس

پشت پرده عدم پرداخت مطالبات نفتی ها/ بلاتکلیفی پس از ۴ ماه!

۴ آبان ۱۳۹۵

وبسایت رسمی برنامه نود – باشگاه نفت در پی تمرین نکردن بازیکنان تیم برای دومین روز متوالی، “بلاتکلیفی” را علت عدم پرداخت ها دانست.

به گزارش وب سایت نود،  بازیکنان نفت برای دومین روز متوالی حاضر به تمرین نشدند. طبق جدول زمانبندی ارائه شده، قرار بود ۲۰ درصد دوم مبالغ قراردادها در تاریخ ۲۰ مهرماه به بازیکنان پرداخت شود اما پرداخت ها به تیم از سوی مالکان باشگاه نفت متوقف شده است.

باشگاه نفت اما در پی تمرین نکردن بازیکنان واکنش معنادار و خاصی در این خصوص داشت و نوشت:” ۴ ماه گذشت؛ در انتظار تحویل صورت جلسه کلیه اسناد بدهی ها و حساب بانکی طبق توافقنامه هستیم. این خواسته قانونی و این بلاتکلیفی آزاردهنده کی برطرف می شود؟ این سوال ۴ ماه است تکرار می شود و تکرار اما…”

اخبار دریافتی حکایت از آن دارد که طبق توافقنامه، هیات واگذاری نفت موظف بوده طی ۱۰ روز کلیه اسناد بدهی ها و صورت حساب های بانکی را به مالک و خریدار باشگاه تحویل دهد اما این اتفاق هنوز رخ نداده است. شرکت “بهنام پیش رو کیش” به عنوان خریدار باشگاه نفت پرداخت ۱۵ میلیارد از بدهی ها را متقبل شده اما هنوز اقدامی در این راستا نکرده و حتی اخیرا جلوی پرداخت ها به تیم را گرفته است. آنها هنوز و با وجود گذشت ۴ ماه اسناد بدهی ها و صورت حساب بانکی را دریافت نکرده اند.

دو هفته پیش قنبرزاده و آل اسحاق نمایندگان هیات واگذاری و وزارت نفت جلسه ای با شهریاری و عرفانیان سرپرست باشگاه و نماینده مالکان، برگزار کردند که طبق اخبار دریافتی در آن جلسه دو لیست بدهی ها که قبلا ارائه شده بود به شکل رسمی صورت جلسه و مقرر شد حساب بانکی باشگاه نفت بررسی شده و گزارش وضعیت چک ها از بانک دریافت و به مالکان ارائه شود. مالکان نفت بیم آن دارند که به دلیل عدم دریافت اسناد بدهی ها و صورتجلسه نشدن حساب بانکی پس از برداخت بدهی ها و هزینه کرد برای تیم، با بدهی های دیگری مواجه شوند. باید دید چرا هیات واگذاری پس از گذشت ۴ ماه هنوز حاضر به تحویل اسناد و حساب بانکی به مالکان نشده است. مالکان نفت تاکنون شش و نیم میلیارد هزینه کرده اند و این هزینه شامل پرداخت ۷۰ درصد از قرارداد بازیکنانی که از فصل قبل در تیم مانده اند بوده، البته ۴ بازیکن اصلی تیم که هنوز هم عضو نفت هستند مطالبات فصل قبل خود را دریافت نکرده اند. ۲۰ درصد به کلیه اعضای تیم در فصل جاری پرداخت شده و این هزینه ها بالغ بر شش و نیم میلیارد تاکنون بوده است. مالکان نفت مدعی هستند مشکل مالی ندارند بلکه علت عدم پرداخت حق و حقوق تیم، به واسطه بلاتکلیفی موجود است. 

 

۲۰۵۱