گروه پارس

ترشح هورمون ضدچاقی با ورزش کردن

۱۶ مهر ۱۳۹۵
هورمون ایریزین از شکل‌گیری بافت‌های چربی نیز جلوگیری می‌کند.نتایج این  تحقیقات در مجله آمریکایی فیزیولوژی منتشر شده است. هورمون ایریزین می‌تواند برای مقابله با چاقی مفرط بسیار مفید باشد و از دیابت جلوگیری کند. این اولین مطالعاتی است که مکانیزم تاثیر ایریزین را بر بافت‌های چربی نشان داده است. با افزایش فعالیت بدن هورمون ایریزین در بدن ترشح می‌شود. هورمون ایریزین باعث می‌شود که چربی‌ها ۵ برابر بیشتر سوزانده شوند.هورمون ایریزین همچنین باعث افزایش میزان کلسیم می‌شود و عملکرد قلب را نیز بهبود می‌بخشد.