گروه پارس

رسمی/ تعداد سهمیه‌ رشته‌های انفرادی بازی‌های آسیایی تغییر نکرده

۵ مهر ۱۳۹۵

وبسایت رسمی برنامه نود – مدیر فنی و اجرایی شورای المپیک آسیا گفت: تعداد سهمیه‌ها در رشته‌های انفرادی بازی‌های آسیایی اندونزی تغییر نکرده، تنها تعداد شرکت کنندگان در هر وزن مشخص شده است و کشورها اجازه ندارند در یک وزن بیش از دو نماینده داشته باشند

به گزارش سایت نود و به نقل از سایت کمیته ملی المپیک حیدر فرمان اعلام کردتعداد سهمیه‌ها در رشته‌های انفرادی بازی‌های آسیایی اندونزی تغییر نکرده، تنها تعداد شرکت کنندگان در هر وزن مشخص شده است و کشورها اجازه ندارند در یک وزن بیش از دو نماینده داشته باشند برای مثال کشورها اجازه ندارند که در رشته‌ای مانند وزنه‌برداری نماینده یکی از اوزان خود را حذف و در وزن دیگری بیش از دو نماینده داشته باشند.

۳۹۰۴۶