گروه پارس

انتخاب رئیس جدید یوفا در حضور پلاتینی

۲۲ شهریور ۱۳۹۵

وبسایت رسمی برنامه نود – هنگامی که یوفا به دنبال انتخاب جانشین میشل پلاتینی رئیس سابق و متهم این نهاد مادر فوتبال اروپا در دوازدهمین اجلاس فوق العاده در آتن است، به خود وی نیز این اجازه داده شده که در این مراسم حضور یابد.

به گزارش وبسایت نود، میشل پلاتینی رئیس متهم و مستعفی یوفا برای حضور در مراسم رسمی انتخاب جانشین خویش، به همایش آتن دعوت شده است. به نقل از fourfourtwo، پلاتینی پس از این که دادگاه رسیدگی به جرائم ورزشی رأی خویش را درباره عدم بازگشت وی به فعالیت های ورزشی ملغی نکرد، ترجیح داد که از پست خویش به عنوان رئیس یوفا استعفاء بدهد. محکومیت پلاتینی به دلیل دریافت مبلغ ۲ میلیون دلار از رئیس فیفا در سال ۲۰۱۱ است که مطابق رأی دادگاه، این محرومیت از ۴ به ۶ سال کاهش یافت.

دستورکار اجلاس فوق العاده یوفا در آتن در ارتباط با انتخاب رئیس آتی فیفا بوده و میشائیل فان پراخ رئیس اتحادیه فوتبال هلند به همراه الکساندر سفرین همتای اسلوونیایی اش برای نشستن روی کرسی پلاتینی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

۴۴۶۴