گروه پارس

المپیک ریو : کیمیا در ۱۰۰ متر زنان آخر شد

۲۲ مرداد ۱۳۹۵

وبسایت رسمی برنامه نود – کیما یوسفی تنها دختر کاروان المپیک افغانستان در مسابقات دو و میدانی ۱۰۰ متر زنان  با ثبت زمان ۱۴ ثانیه و ۲ صدم ثانیه در میان هشت دونده آخر شد و به کارش در المیپیک ریو پایان داد.

از دور اول هافساتو کامارا از کشور سیرالئون با ثبت زمان ۱۲ ثانیه و ۲۴ صدم ثانیه با مقام اول و سیسیلیا سئاولا از فیجی با ثبت زمان ۱۲ ثانیه و ۳۴ صدم ثانیه و مقام دوم راهی دور بعدی مسابقات شدند.