گروه پارس

یادگیری، مهارت، درآمد

۵ مرداد ۱۳۹۵

یادگیری، مهارت، درآمد

همین هفته پیش بیشتر از ۸۷۰ هزار نفر سر جلسه کنکور نشستند که تقریبا به همین تعداد هم در ایران ظرفیت دانشگاهی داریم و تا دو ماه دیگر شاید بیشتر از نصف این تعداد دانشجوی پر از امید وارد رشته‌های مختلف دانشگاه شوند و شروع به تحصیل کنند. اما واقعیت این است که ۴۲ درصد فارغ‌التحصیل‌های فعلی دانشگاه‌ها بیکار هستند. این شکاف بین تحصیلات دانشگاه و بازار از کجا می‌آید؟ و ما چه کار می‌توانیم بکنیم؟