گروه پارس

روشی برای درمان سرطان با استفاده از پرتوهای فرابنفش

۱۴ تیر ۱۳۹۵

روشی برای درمان سرطان با استفاده از پرتوهای فرابنفش

روش‌های امروزی درمان سرطان عمدتا مبتنی بر شیمی‌درمانی هستند. در شیمی‌درمانی علاوه بر هدف قرار گرفتن و نابودی سلول‌های سرطانی، سلول‌های سالم بدن نیز آسیب می‌بینند که این امر باعث بروز مشکلات فراوانی برای بیمار می‌شود. به تازگی روشی برای مقابله با سرطان پیشنهاد شده که می‌تواند تنها سلول‌های سرطانی را هدف بگیرد و به سلول‌های سالم آسیبی نرساند.